trapleuning

trap leuning

Deze trap leuning is gemaakt van een jong boompje uit eigen tuin